Folkhälsomyndigheten i Sverige har infört en förhöjd risknivå för smittspridning. Coronaviruset är nu klassat som en samhällssmitta varför det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att minimera smittspridningen.

  Med anledning av utbrottet av coronaviruset (covid-19) bevakar Werners Gourmetservice läget och följer kontinuerligt informationen från myndigheterna. Vi har en beredskapsgrupp som arbetar löpande för att följa utvecklingen av rådande situation.

  Här kan du läsa mer om hur vi hanterar situationen.

  Vi önskar dialog
  Du som kund är alltid välkommen med dina frågor direkt till din säljare eller kontaktperson hos oss på Werners. Kontaktuppgifter till alla säljare finns här på hemsidan. Du kan alltid snabbt komma i kontakt med oss genom att mejla innesalj@wgs.se  eller ringa 0511-177 99.

  Vi vill gärna ha en löpande kontakt, särskilt eftersom vi gör allt vi kan för att säkerställa en god varuförsörjning till dig och din verksamhet. Därför behöver vi veta om du tillfälligt förändrar den på grund av rådande omständigheter.

  Påverkan inleveranser
  Hittills har vi inga förseningar eller bristsituationer från våra leverantörer.
  Det finns dock risk för att vi drabbas av leveransstörningar framöver till följd av att handel över landsgränser bromsar in och därför har vi tät dialog med våra leverantörer.
  Vi bevakar och analyserar utvecklingen löpande för att så snabbt som möjligt kunna förutse kommande bristsituationer.

  Påverkan kundleveranser
  Vi har i dagsläget inte några förseningar i utleveranser till följd av utbrottet av coronaviruset.

  Vad vi gör för att undvika smitta
  Vi väljer att vidta omfattande försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och säkerhet samt minimera oro och risk för smittspridning på vår arbetsplats.

  Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning i Sverige är mycket hög. Risken för importfall, alltså personer som smittats utomlands men upptäcks i Sverige, anses också vara mycket hög. Vi uppmanar alla att hålla sig informerade via Folkhälsomyndighetens webbplats.
  Werners följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och uppdaterar de interna riktlinjerna allteftersom myndighetens riktlinjer uppdateras.

  Detta innebär i dagsläget att:

  • Medarbetare inom Werners som varit på resa till något utpekat riskområde stannar hemma i 14 dagar efter hemkomst. Detta gäller även de som har familjemedlemmar som de bor tillsammans med, och som vistats i berörda områden. Detta räknas 14 dagar från familjemedlemmens hemkomst.
  • Alla stannar hemma vid influensaliknande symptom, även vaga och milda sådana.
  • Alla tjänsteresor utomlands ställs in.
  • Alla tjänsteresor inom landet begränsas till sådana som är ytterst affärskritiska.
  • Krav på ökad hygien i alla våra lokaler med krav på handtvätt och desinficering ofta.
  • Tjänstemän arbetar i största möjliga mån hemifrån från och med den 17 mars och tills nya riktlinjer ges.
  • Alla planerade kurser i vår utbildningslokal i Skara ställs in till och med sommaren.
  • Alla planerade mässor, sammankomster och liknande skjuts på framtiden, allt i linje med de restriktioner som gäller.

  Externa kontakter
  För att minimera smittspridning gäller dessa riktlinjer även kunder, leverantörer och andra som träffar våra säljare, chaufförer eller medarbetare från Werners. Även besökare till våra lager och kontor omfattas av dessa riktlinjer.

  • Alla besök på vårt kontor i Skara måste vara avtalade och av yttersta vikt. I samband med att de tjänstemän som kan arbetar hemma så krävs tät dialog digitalt eller via telefon. Alla besökare som behöver besöka oss ska fylla i en särskild hälsodeklaration, i enlighet med våra riktlinjer för att minska smittspridning.

  Enligt Livsmedelsverket (2020-03-02) finns det ingenting som tyder på att viruset kan spridas via livsmedel och dricksvatten. De och vi följer utvecklingen noga.

  Länkar