Bakgrund
  För Werners Gourmetservice är det viktigt med en inkluderande arbetsplats oavsett etniskt ursprung, kön, ålder, funktionsvariationer eller sexuell läggning. En arbetsmiljö där alla medarbetare kan vara sig själva och känna sig inkluderade vilket skapar förutsättningar för trivsel och en attraktiv arbetsplats.

  Arbetsgruppen
  Att känna sig behövd, få en riktig lön för utfört arbete och betala skatt är viktiga grundstenar i vårt samhälle som så många som möjligt ska ha rätt till. Vi vill bidra till att hjälpa personer med särskilda behov, och har därför skapat en arbetsgrupp bestående av medarbetare med funktionshinder som tillsammans med en arbetande ”team leader” driver arbetet tryggt och inkluderande.

  Personer med intellektuella funktionsvariationer är ofta en bortglömd grupp när vi tittar på utanförskap i samhället. Men gruppen har alltid funnits och kommer alltid att finnas i samhället. Det är viktigare att se till vad en människa kan, i stället för vad de inte kan. Vi är övertygade om att personer med dessa funktionsnedsättningar utvecklas när möjlighet ges. De kan bidra till att lösa företagets verksamhetsbehov och mål samtidigt som de får en trygg och meningsfull vardag där deras utanförskap på arbetsmarknaden bryts.

  Syftet och ambitionen är att få medarbetare, ofta människor som befunnit sig allra längst bort från arbetsmarknaden, att utifrån sina egna förutsättningar få ett jobb där de kan göra skillnad med nöjda kunder som resultat. Mervärdet för oss blir samhällsnyttan och en hängiven personal som ständigt överträffar våra förväntningar.

  675px_inkluderande-arbetsplats