Kurserna riktar sig till yrkesverksamma på konditorier, caféer, butiker, hotell och restauranger. I dialog anpassas innehåll och recept efter kundens behov. Kursen är hos kund i dennes vardagliga arbetsmiljö. Kursen är två dagar, ca åtta timmar per dag. Kursen är planerad att starta klockan 13.00 efter den dagliga driften båda dagarna. Kunden står för råvarukostnader och boende för kursledaren. Om flera kunder deltar vid samma tillfälle fördelas råvarukostnaderna mellan kunderna. Kunden ombesörjer att det finns något enklare att äta i samband med kursen. Efter överenskommelse med Werners Gourmetservice säljare eller utbildningsansvarig planeras detaljerna i kursen. Kursledaren tar med specialutrustning efter behov.

    Innehåll

    Dag ett börjar med genomgång av upplägg och material. Sedan varvas mise en place med smakövningar och demonstrationer. Dagen avslutas med råvarukunskap och smakprovningar. Dag två fokuserar på montering av recept och avslutas med en smakbuffé. Kursens bygger på att kombinera teori och praktik med jämförande laborationer. Recept, produktion, matlagningstekniker och smakupplevelser diskuteras.

    Kursmaterial

    I kursen ingår kurskompendium med recept och anteckningsblock. Recept och kursmaterial är inspirerat av och utvecklat i samarbete med Valrhonas konditorer likväl som material från
    Sicoly och Sosa. Svenska och internationella chefskonditorer har också inspirerat till materialet. Det teoretiska materialet bygger både på gastronomisk forskning och praktiskt beprövad erfarenhet.