Live Long är samlingsnamnet för Valrhonas hållbarhetsåtagande. Valrhona är övertygade om att det bara är i samarbete med sina intressenter som de kan möta utmaningarna i en föränderlig värld. Sedan många år arbetar Valrhona sida vid sida med sina kakaoproducenter, kunder, medarbetare, leverantörer och samhället.

    Läs mer om Valrhonas senaste uppdatering av Live Long>>