Det milda klimatet och den bördiga jorden i Rhônedalen skapar idealiska förutsättningar inte bara för vinodling, utan även för odling av frukter och bär. Sicoly är den ledande frukt- och bärproducenten i regionen Monts et Coteaux du Lyonnais, strax söder om Lyon, och har ett stort urval av frukt- och bärpuréer, fruktsåser samt styckfrysta frukter och bär.

    Kooperativet grundades 1962 av några lokala fruktodlare och har i dag cirka 100 medlemmar med en sammanlagd odlingsareal på cirka 570 hektar. De välansade odlingarna breder ut sig längs de branta bergssluttningarna och drivs som regel som små familjejordbruk enligt ekologiska principer. Men det som också gjort Sicolys produkter så uppskattade av kockar, konditorer, glassmakare och livsmedelstillverkare är den världsunika förädlingsmetoden som får frukt och bär att bibehålla maximalt med färg, smak och vitaminer.

    Omedelbart efter skörd transporteras råvaran till den toppmoderna produktionsanläggningen i Saint Laurent d’Agny. Direkt efter ankomsten tvättas den varsamt i svalt vatten innan den går vidare till krossning, siktning, vacuumbehandling, pastörisering och infrysning – en process som inte tar mer än ett par timmar. Hela tillverkningen baseras på naturliga råvaror inga andra tillsatser, förutom i vissa fall tillsätts socker.

    Sicoly har under flera år arbetat med att ta fram ett sortiment utan tillsatt socker, och det osötade sortimentet utökas kontinuerligt.