Live Long är samlingsnamnet för Valrhonas fyra Live Long hållbarhetsåtagande. Valrhona är övertygade om att det bara är i samarbete med sina intressenter som de kan möta utmaningarna i en föränderlig värld. Sedan många år arbetar Valrhona sida vid sida med sina kakaoproducenter, kunder, medarbetare, leverantörer och samhället.

  I Valrhonas vision ingår inte bara att göra den bästa chokladen utan även att göra gott för sina producenter och samarbetspartner liksom för vår planet. Genom hållbarhetsarbetet Live Long strävar Valrhona mot just det målet, varje dag.

  Under det senaste året har allt fler företag ökat sina insatser mot klimatförändringarna och växande sociala orättvisor och Valrhona deltar engagerat i det arbetet. Bara under det gångna året har Valrhona lanserat de första produkterna med ekodesign, samarbetat med kakaoleverantörer för att utveckla agroskogsbruk och förbättra tillgången till utbildning, inlett ett nytt samarbete med startupföretaget Too Good to Go för att hjälpa deras kunder att motverka livsmedelssvinn och fortsatt utveckla deras gemensamma vision för Valrhona 2025.

  “- För tio år sedan visste jag inte vad jag skulle svara när en kund frågade mig vad jag gjorde för att göra världen till en bättre plats. Idag kan jag stolt visa att Valrhona är en engagerad och ansvarstagande leverantör med stora planer för framtiden.” säger Jean-Luc Grisot, CEO Valrhona

  2017 var ett spännande år för Live Long, med stora framsteg mot Valrhonas mål för kakao, miljö, gastronomi och deras intressenters livskvalitet. Live Long berör idag alla delar av verksamheten och i växande grad även Valrhonas intressenter i stort.

  “- Det är oerhört glädjande att vårt hållbarhetsarbete ger resultat. EcoVadis gav oss högsta betyg i sin hållbarhetsrankning 2017, vilket betyder att vi placerade oss bland de fem procent av världens leverantörer som presterar bäst på området. Våra franska medarbetare röstade också fram oss som den tionde bästa arbetsplatsen, vilket gav oss en plats i topp 15 för femte året i följd. Men vi tänker inte vila på lagrarna! Under 2018 ska vi sätta till alla klutar för att ta oss ännu närmare våra mål för år 2025.” säger Carole Seignovert, CSR-chef

  The story of Live Long
  Valrhonas strategi för hållbarhet, Live Long, består av fyra åtaganden: Live Long Cocoa, Live Long Environment, Live Long Gastronomy och Live Long Together. Namnet Live Long kom till när Valrhonas inköpare Cedrics besökte Ghana. När han anlände till byn Wassa Nkran hälsades han av en folksamling som viftade med skyltar med tacksamma budskap av typen ”We are all Valrhonas” och ”Live Long Valrhona”. Både upplevelsen och uttrycket ”Live Long” gjorde verkligen intryck så Valrhona beslöt sig för att använda ”Live Long” i namnen på sina åtaganden för att uttrycka vårt engagemang längs hela värdekedjan.

  Bättre utbildning i Ghana
  Under den kommande femårsperioden kommer Valrhona att samarbete med närsamhället på sex orter för att förbättra tillgången till utbildning. Totalt omfattas 250 producenter och 2 500 barn. Hittills har Valrhona byggt två nya skolor.

  Stöd till agroskogsbruk genom Cacao Forest
  Under 2017 utvecklade Valrhona agroskogsbruksmodeller för kakaoodling i samarbete med odlare i Dominikanska republiken. I år kommer Valrhona att plantera träd och fortsätta hjälpa odlarna att hitta sätt att sälja sina grödor, till exempel avokador och apelsiner.

  Valrhonas arbete med ekodesign
  Under 2017 började de tillämpa miljökriterier vid utformningen av deras produkter och förpackningar. Deras medarbetare utbildades också i ekodesign. I år lanserar de nya presentförpackningar, som kommer att spara fem ton kartong per år!

  Kampen mot matsvinn med ”Les Cabossés”
  Under 2017 lanserade Valrhona påsar med blandade praliner med kort hållbarhetstid i butiken i Tain. Tack vare den nya produktserien har vi kunnat spara 1,7 ton praliner!

  Graines de Chef: Valrhona och Fondation Paul Bocuse hjälper unga hitta sitt yrke
  Under 2017 kunde 10 unga människor få en känsla för hur det är att arbeta som konditor tack vare Valrhonas program. Sex av dem har sedan påbörjat en yrkesutbildning (CAP Pâtissier) och gör sin praktik hos Valrhonakunder. Under 2018 kommer de att genomföra program-met i tre nya städer i Frankrike.

  Fondation Valrhona: stöder matlagningskurs för unga
  Valrhonas Fondation verkar för att främja konditorhantverket och glädjen över goda smaker. Under 2017 satsade de på flera nya projekt i Frankrike, bland annat tre som gick ut på att ge skolelever matlagningsutbildning: ”Un jeune un métier”, ett samarbete med organisationen Epices och ett med den franska kommunen Feyzin.

  ↘ Läs mer om Valrhonas projekt för att främja konditoryrket på www.valrhona.com

  Utvecklar en gemensam vision till år 2025
  Under året fortsatte Valrhona arbetet med att utforma en vision för år 2025, bland annat genom dialog med deras kunder, en dag med 150 medarbetarambassadörer och en enkät bland alla deras samarbetspartner. Vår plan är att visionen ska vara klar i början av 2018.

  Hjälper kunder i Frankrike motverka livsmedelssvinn
  Under 2017 inledde Valrhona ett samarbete med appen Too Good To Go för att hjälpa kunder att sälja produkter som annars skulle kastas samtidigt som vi också hjälper planeten. Det är dessutom gratis för Valrhonas kunder att registrera sig!